• Ma thèid an cansadh ro latha 60 den cheann-latha a ruigeas tu: thèid cosgais glèidhidh 25% de shùim iomlan an fhuireach.
  • Ma thèid a chur dheth an taobh a-staigh latha 30-60 an ceann-latha a ruigeas tu: thèid cosgais glèidhidh a chumail air 40% de shùim iomlan an fhuirich.
  • Ma thèid a chur dheth an taobh a-staigh latha 21-30 an ceann-latha a ruigeas tu: thèid cosgais glèidhidh a chumail air 50% de shùim iomlan an fhuirich.
  • Ma thèid a chur dheth an taobh a-staigh latha 07-21 an ceann-latha a ruigeas tu: thèid cosgais glèidhidh a chumail air 75% de shùim iomlan an fhuirich.
  • Ma thèid an cansgadh an taobh a-staigh latha 07 bhon cheann-là a ruigeas tu: thèid cìs gleidhidh a dhèanamh air 100% de shùim iomlan an fhuirich.
  • Ma thachras nach eil Taisbeanadh no Dearbhadh a-mach ron cheann-latha fàgail: thèid cosgais gleidhidh a chumail air 100% de shùim iomlan an fhuirich.

Iarraibh call air ais

RIAGHLADH CALL A-STEACH

Cuir a-steach am fiosrachadh agad gu h-ìosal gus iarrtas iarraidh air ais agus gheibh sinn fios thugainn cho luath sa ghabhas.